A Consellería de Política Social e Xuventude da Xunta de Galicia tivo a ben conceder unha subvención das destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas e do imposto de sociedades ao programa: NAUTICA INCLUSIVA 2022 coa finalidade de formar novos e novas  patróns de embarcacións de lecer.

En colaboración con Predif Galicia, realizáronse os cursos para obter o título de patrón, "licenza de navegación", nas localidades de Vilagarcia, Agolada, Outes, Tomiño e Vigo facendo as prácticas nas rías de Arousa, Muros-Noia e Vigo, no río Miño e no encoro de Portodemouros
Formáronse 22 novos patróns:

 - 2 mulleres e 14 homes con discapacidade física

-  2 mulleres e 4 homes sen discapacidade como acompañantes

 Coas entidades deportivas ADECO DEA de Noia e CLUBE MINAUTA de Vigo participaron nas probas do Campionato Galego Inclusivo de Motonáutica organizado pola Real Federación Galega de Motonáutica